+48 77500 05 35
Usługi

Intranet i Extranet wspomaga prowadzenie biznesu, usprawnia komunikację oraz obieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Intranet jest narzędziem usprawniającym komunikację wewnątrz organizacji, wspomagającym pracę zespołową oraz pozwalającym efektywnie zarzadzać wiedzą. Intranet poprawia skuteczność zarządzania projektami, umożliwia udostępnianie odpowiednich danych dla pracowników, a także wpływa na łatwiejsze obliczenie kosztów funkcjonowania pracy.

Extranet to połączenie kilku systemów intranet w zewnętrzną strukturę. Dzięki niemu można udostępnić odpowiednie informacje na temat przedsiębiorstwa dla klientów. Extranet przyspiesza komunikację z partnerami zewnętrznymi, zmniejsza wydatki związane z obsługą, a także, poprawia stosunki między firmami. Dzięki niemu, można poprawić efektywność komunikacji przedsiębiorstwa.

Nasza firma oferuje wdrożenia tych systemów od etapu analizy procesów w przedsiębiorstwie, do zbudowania systemu, wprowadzenia szkoleń z jego obsługi, oraz utrzymania sieci.

Najważniejsze funkcje Intranetu i Extranetu:

  • Usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów.
  • Udostępnienie narzędzie do pracy grupowej i zarządzania wiedzą.
  • Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji oraz wprowadzenie spójnej polityki komunikacyjne.
  • Zwiększenie efektywności pracy oraz obniżenie kosztów.