+48 77500 05 35
Usługi

Celem integracji jest połączenie różnych systemów, sprzętu oraz oprogramowania w jeden spójnie działający organizm.

Oferujemy rozwiązania biznesowe, które pozwalają na rozbudowę oprogramowania firmy o nowe aplikacje, łatwiejsze zbieranie danych z różnych oddziałów firmy i zintegrowanie fakturowania i marketingu. Wpływa to na brak ograniczeń w przesyłaniu informacji między różnymi obszarami firmy – zintegrowane działania zapewniają wysoką spójność danych i wygodę z korzystania.

W XXI wieku zintegrowane środowisko informatyczne jest konieczne do nowoczesnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nasza firma zapewnia całościowe wsparcie przy stworzeniu platformy integracyjnej – począwszy od doradztwa i wyboru technologii, przez projektowanie i development po rozwój i utrzymanie.

Korzyści wynikające z wdrożenia platformy integracyjnej:

  • Optymalizacja procesów biznesowych poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy istniejącymi systemami.
  • Ograniczenie konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach.
  • Szybkie wprowadzanie nowych produktów i usług.
  • Możliwość integracji oprogramowania z systemami partnerów biznesowych.