+48 77500 05 35
Jak pracujemy?

Jak pracujemy?

Zarządzanie projektem

W oparciu o oczekiwania klienta i nasze wieloletnie doświadczenia dobieramy metodyki pracy tak, by były one maksymalnie efektywne. Każdy projekt poprzedzamy dogłębną analizą potrzeb, warunków, otoczenia oraz dokumentacji wstępnej.

W realizowanych projektach wykorzystujemy najczęściej metodyki oparte o agile, co pozwala prowadzić prace w odniesieniu do aktualnych oczekiwań klienta i weryfikować je na każdym etapie tworzenia. To sprawia, że nasi klienci otrzymują dokładnie taki produkt, jaki jest im potrzebny. Część projektów realizujemy natomiast w oparciu o tradycyjny model kaskadowy - PRINCE2. Metodykę tą stosujemy najczęściej w projektach realizowanych dla sektora publicznego.Scrum

Scrum

SCRUM jest jedną z metodyk tzw. programowania zwinnego (agile). Opiera się na 2-4 tygodniowych cyklach (sprintach), które zamyka kolejna wersja tworzonego produktu. Klient ma cały czas wgląd w efekty pracy – może je na bieżąco modyfikować, oceniać, wprowadzać poprawki. Prace trwają aż do uzyskania pełnej satysfakcji obu stron.

Metodyka SCRUM polecana jest w sytuacji gdy ważniejszy jest efekt niż termin oraz gdy projekt jest w stadium rozwojowym (ulega częstym zmianom).

Co zyskają klienci decydując się na realizację projektu w metodologii SCRUM?

 • Lepsze dopasowanie produktu końcowego do swoich potrzeb (nawet jeżeli te się zmieniały w trakcie prac)
 • Możliwość bieżącego monitorowania efektów – na każdym etapie powstawania oprogramowania
 • Wpływ na efekt końcowy również w trakcie trwania projektu, dzięki możliwości wprowadzania zmian w każdym cyklu
 • Znaczne oszczędności na skutek bieżącego eliminowania niepotrzebnych opcji i funkcji
Prince2

Model kaskadowy

Klasyczna metodyka zarządzania projektami, opierająca się na realizacji przedstawionej specyfikacji, aż do uzyskania produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 każdy etap projektu jest monitorowany, a prace odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Model ten polecany jest szczególnie w sytuacjach, gdy projekt trzeba zakończyć w wyznaczonym terminie, a wszystkie funkcje i opcje ze specyfikacji wstępnej muszą zostać uwzględnione.

Co zyskają klienci decydując się na realizację projektu w metodologii PRINCE2?

 • W pełni uporządkowany proces powstawania oprogramowania, uwzględniający terminy oraz harmonogram prac
 • Oszczędność czasu, dzięki ograniczeniu zaangażowania do początkowych i końcowych etapów realizacji projektu
 • Efekt końcowy w pełni zgodny z przedstawioną specyfikacją
 • Regularne testowanie wprowadzanych rozwiązań przez zespół projektowy

Jakość dzięki testom

Continuous Integration

Continuous integration

Każdy produkt tworzony przez Aspello przechodzi regularne testy na kolejnych etapach powstawania.

Specjalne platformy continuous integration pomagają w sprawdzaniu, czy dopisane fragmenty kodu są kompatybilne z całością. Pozwala to na wyeliminowanie problemów już w momencie tworzenia poszczególnych części oprogramowania. Zapewnia tym samym wysoką jakość prac, a także pomaga utrzymać pełną funkcjonalność realizowanych projektów.

Dla naszych klientów to także gwarancja, że otrzymają w pełni użyteczny i sprawdzony produkt końcowy.


Modele rozliczeń


Jak rozliczamy prace?

Naszym klientom oferujemy dwa modele rozliczania prac: Fixed Price (stała cena) lub Time & Material (za wykonane prace i poświęcony czas). Wybór odpowiedniego modelu rozliczeń powinien opierać się na uprzedniej analizie założeń.

Zazwyczaj model Fixed Price wybierany jest w przypadku outsourcingu projektów IT, natomiast sposób rozliczeń Time & Material w przypadku leasingu pracowników lub zespołów projektowych.

Fixed Price

Klient na etapie podpisywania umowy dokładnie wie, z jakimi kosztami będzie się wiązało wykonanie jego zlecenia. Cena nie ulega zmianie, jest oparta o kalkulację kosztów na podstawie dostarczonej specyfikacji. Harmonogram prac jest integralną częścią umowy.

Kiedy warto wybrać ten sposób rozliczeń?

 • Projekt jest ograniczony czasowo i finansowo – ma sztywne deadlines i zamknięty budżet
 • Projekt ma jasno określoną specyfikację i wymagania, które nie ulegną zmianie
 • Zamawiający nie chce ponosić ryzyka finansowego i generować dodatkowych kosztów

Time & Material

Elastyczny sposób rozliczeń stosowany często przy projektach w metodologii SCRUM. Rozliczenie następuje w ustalonych wcześniej cyklach, koszty są naliczane w oparciu o raporty realizacji. Są one dokumentacją ilości poświęconego czasu oraz wykorzystania kadry Aspello do realizacji tego konkretnego projektu. Całkowita kwota może ulegać zmianom.

Kiedy warto wybrać ten sposób rozliczeń?

 • Pełna kontrola poszczególnych etapów tworzenia projektu
 • Wykorzystywany przy złożonych projektach
 • Dostosowany do zmieniających się potrzeb biznesowych klienta

Technologie

W naszej pracy wykorzystujemy popularne i często użytkowane technologie programowania, m.in. PHP oraz JAVA EE.

Wybór technologii poprzedza analiza, której celem jest poznanie oczekiwań klienta i przyszłego zastosowania oprogramowania. Dzięki niej możemy zaproponować rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb zamawiającego. Realizujemy projekty oparte o jedną z technologii, jak również łączące w sobie wiele z nich. Nasza kadra i doświadczenie sprawiają, że wszystkie realizacje kończą się sukcesem.Symfony2
PHP
TYPO3
Java EE
Liferay
Bootstrap
HTML5 CSS3
GIT
Microsoft SQL Server
Apache SOLR
Mongo DB
MySQL
Selenium
jQuery
AngularJS
PostgreSQL
Oracle
Node.js
Jenkins
Jira